Privātuma Atruna

 

Datu aizsardzības atruna

SIA LSAB Latvia ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pieprasījumu un pasūtījumu veikšanu, tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

 

VDAR paziņojums

PAMATINFORMĀCIJA
Vispārīgā datu aizsardzības regula (VDAR), kas stājas spēkā 2018. gada 25. maijā, ienesīs pārmaiņas daudzos uzņēmumos, tostarp Latour Industries AB un tā meitasuzņēmumos. Mēs uz šo regulu skatāmies ne tikai kā juridisku prasību, bet iespēju pārskatīt iekšējos procesus un īstenot atbilstošas tehniskās un organizatoriskās darbības, kas mūsu biznesu tikai stiprinās.

VDAR sniedz iespēju pārskatīt mūsu iekšējo darba rutīnu, uzlabot mūsu personas datu aizsardzību un sniedz iespēju vairot mūsu uzņēmumu efektivitāti, palielināt klienta vērtību, kā arī nodrošināt lielāku peļņu.

ĪSTENOŠANA UN ORGANIZĀCIJA
Latour Industries ir iecēlis datu aizsardzības pārzini (DAP), kura uzdevums ir veikt VDAR instruktāžu. Attiecīgie meitasuzņēmumi ir iecēluši katrs savu datu aizsardzības kontaktpersonu (DAK). Mērķis ir nodrošināt efektīvu VDAR ieviešanas koordināciju visos mūsu uzņēmumos. Mēs varam būt ieguvēji, izmantojot apjoma ekonomiku un standartizējot procesus un procedūras visā Latour Industries AB biznesa vienībā.

Latour Industries DAP informē, konsultē, koordinē un uzrauga VDAR ieviešanu. Mūsu uzņēmumi īstenos nepieciešamās izmaiņas, kā arī ieviesīs atbalsta sistēmas, kas nepieciešamas jauno tiesību aktu prasību izpildei vai pat efektīvākai izmantošanai.

Mēs cieši sadarbojamies ar mūsu piesaistītajiem piegādātājiem, lai nodrošinātu, ka arī viņi ievēro jaunos tiesību aktus, ņemot vērā, ka tie daudzos gadījumos ietekmē mūsu uzņēmējdarbību.

 

MŪSU KOPĒJĀS VDAR POLITIKAS PIEMĒRI

APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI
Latour Industries strādās pie datu minimizācijas principa un apkopos tikai tādus personas datus, kas nepieciešami mūsu uzņēmējdarbības veikšanai.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKS
Personas datu apstrādes mērķis tiks definēts visos gadījumos. Personas dati netiks apstrādāti bez konkrēta mērķa.

PERSONAS DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATOJUMS
Latour Industries AB visos gadījumos definēs personas datu apstrādes juridisko pamatojumu.

APSTRĀDES UN UZGLABĀŠANAS PERIODS
Mēs apstrādāsim vai glabāsim personas datus tikai tik ilgi, kamēr pastāvēs mērķis to darīt vai, piemēram, ja pastāvēs juridiskas prasības, kas noteiks personas datu glabāšanu.

TREŠO PUŠU PERSONU DATU APSTRĀDE UN PĀRVIETOŠANA
Dažos gadījumos personas datus apstrādās trešās puses apakšuzņēmēji. Vienmēr tiks panākta vienošanās, un mēs centīsimies nodot personas datus ārpus ES vai EEZ valstīm.

JŪSU TIESĪBAS KĀ PRIVĀTPERSONAI
Pēc VDAR spēkā stāšanās atbilstoši tai tiks nodrošināta iespēja iegūt reģistra izrakstus vai pieprasīt to dzēšanu.

KONTAKTI
Ja jums ir radušies vēl kādi jautājumi par VDAR un mūsu īstenošanas procedūru, lūdzu, sazinieties ar šādām personām:

Tomass Lēfs (Tomas Löf)
datu aizsardzības pārzinis
Latour Industries AB
Tomas.lof@latourindustries.se

Joakims Merks (Joakim Mörck)
datu aizsardzības kontaktpersona
LSAB Fortiva AB
j.morck@fortiva.se

 

 

Šī lapa izmanto sīkdatnes

Lai nodrošinātu vislabāko iespējamo pieredzi, mēs izmantojam sīkdatnes. Izmantojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanu.